Den største årsag til synstab i den vestlige verden

Flere og flere rammes af øjensygdommen AMD, der i dagligdagssprog kaldes øjenforkalkning. Faktisk er over 100.000 danskere ramt af sygdommen. Sygdommen gør, at patienten får dårligere og dårligere syn, indtil vedkommende bliver blind.

Tør AMD

Tør AMD er en tilstand, hvor affaldsstoffer ophober sig i øjet. De affaldsstoffer, der ophober sig, hæmmer forsyningen af frisk blod til øjet. Når forsyningen af frisk blod mindskes, vil der også komme mindre ilt og næring til øjet. Derudover hæmmes tilbagestrømningen af blodet i øjet også, så blodet kan ikke hive affaldsstofferne væk fra øjet igen. Sygdommen er altså en ond spiral, der kun bliver værre.

Den manglende forsyning af frisk blod, ilt og næring gør, at cellerne i øjet lider. De sulter og har åndenød, hvilket fører til, at cellerne dør.

Der er heldigvis håb. Sygdommen kan nemlig behandles. Den bedste behandling er naturligvis at få fjernet affaldsstofferne i øjet, så blodet igen kan strømme igennem. Det kan ske ved øjenakupunktur eller Medlouxx lysbehandling. Begge behandlingsmetoder øger blodgennemstrømningen i øjet, så affaldsstofferne kan hives væk fra øjet.

Her kan du læse mere om tør AMD behandling i Danmark.

Våd AMD

Tør AMD kan videreudvikle sig til våd AMD. Tør AMD handler som sagt om, at der ikke kommer nok blod til øjet. Det vil kroppen gerne fixe, derfor kan den i nogle tilfælde danne nye blodkar. Disse blodkar er dog ikke nær så stærke eller smidige som de oprindelige, så de springer nemt.

Det er farligt, når blodkarrene brister, for så kan photoreceptorerne, der gør, at vi kan se, blive oversvømmet og ødelagt rigtig hurtigt. Denne blodoversvømmelse i øjet kaldes for våd AMD.

Våd AMD kan ligesom tør AMD behandles med øjenakupunktur og Medlouxx lysbehandling. Derudover kan der behandles med Lucentis-indsprøjtningerne, der hæmmer blodsprængingerne i øjet.

Her kan du finde mere info om våd AMD behandling.