FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

De fleste private tænker nok på den støvede forbindskasse som står derhjemme med gamle udløbne plastre, jod og gazebind når man taler om førstehjælpsudstyr.

Men førstehjælpsudstyr er meget mere end det.

Med det rette førstehjælpsudstyr er det nemlig muligt straks at sætte ind med den rigtige behandling, uanset om skaden eksempelvis blot er en mindre rift, en småblødning eller en langt mere alvorlig blødning eller måske en forbrænding.

En opdateret og fyldt førstehjælpskasse/forbindskasse bør derfor være standard i ethvert hjem, i campingvognen, sommerhuset, i bilen og ikke mindst på arbejdspladsen.

Førstehjælpsudstyr dækker over mange forskellige dele. Det som lige kan klare de fleste småting til mere specifikt udstyr som eksempelvis hjertestarter.

Uanset om det er hjemme eller på jobbet, så er der en risiko for at man kan komme til skade. Det kan være alt fra en faldskade pga. et ujævnt terræn, et gulvtæppe der ligger skævt, en ledning som ligger på tværs eller lignende til alvorlige blødninger eller eksempelvis skader på øjnene.

En faldskade kan nemt give en forstuvning af ankelleddet. I dette tilfælde vil det være godt straks at kunne anlægge en RICE forbinding. RICE står for Rest, Ice, Compression og Elevation. Altså hvile, anlæggelse af bandage med et kølende element samt elevering af den beskadigede legemsdel.

Ved en forstuvning – eller eksempelvis et ledskred, vil det derfor være vigtigt straks at kunne give førstehjælp med anlæggelse af en forbinding med ispose og elastikbind.

En faldskade kan i værste fald også give kranieskader. Her er det vigtigt at have kompresforbinding eller anden steril forbinding til at stoppe eventuelle blødninger. Slag mod hovedet og blødninger kan desuden være så alvorlige, at der er risiko for at den tilskadekomne kan gå i shock. Shock kan være livsfarligt, hvis ikke den rigtige førstehjælp straks iværksættes.

For at forbygge shock er det vigtigt at der blandt andet beskyttes mod nedkøling. Dette gøres effektivt med et antishock tæppe. Dette alu-tæppe/antishock tæppe hindrer at kroppen afgiver varmen til koldere områder som eksempelvis et koldt betongulv eller udendørs – vejr og vind.

På værkstedet derhjemme eller på arbejdspladsen kan der være risiko for blødninger af større eller mindre art. Er det en mindre blødning, kan et plaster ofte klare det. Men drejer det sig om en større blødning som eksempelvis en stor veneblødning eller en pulsåreblødning bør man hurtigt kunne anlægge en kompresforbinding. På denne måde standses eller begrænses blødningen til læge eller ambulance når frem.

På mange værksteder rundt om på de danske arbejdspladser arbejdes der også med varme, fx i forbindelse med svejsning. Kraftige forbrændinger af 2. eller 3. grad bør behandles med rindende vand til læge eller ambulance kan tage over. I disse tilfælde kan øjenskyllevæske anvendes hvis ikke der straks er adgang til rindende vand.

Er brandsåret mindre fx en 1. grads eller en let 2. gradsforbrænding, kan der anvendes brandsårsgel (burngel) som smøres direkte på såret. Salven køler det forbrændte område og reduceres derfor smerten og hæmmer samtidig forbrændingen i at sprede sig til andre områder.

Brandsårsprodukter fås også som steril forbinding. I dette tilfælde anlægges den sterile brandsårsbandage med en kølende gel ind mod såret. Forbindingen virker som brandsårsgelen, men her vil den sterile pude forhindre inficering af såret.

Brandsårsprodukter bør derfor altid være tilgængelig på værksteder hvor der arbejdes med åben ild eller med elementer som udvikler varme.

Vores øjne er blandt vores allervigtigste organer og er samtidig meget sårbare. Selv støv og smuds kan give smerter og røde, rindende øjne. Udsættes vores øjne og tårekanaler for ætsende væsker som syre og base, er der stor risiko for permanente øjenskader – og i værste fald, blindhed.

Det er derfor vigtigt at der altid er adgang til rigelige mængder af sterilt øjenskyllevæske alle steder hvor der er risiko for at øjet kan blive inficeret.

Førstehjælpsudstyr i hjemmet og på arbejdspladsen er altså ganske sund fornuft. Også selv om det – heldigvis – sjældent kommer i brug.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *